EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Kõik, mida peate teadma maja kasutusloast

Vastavalt ehitusseadustikule peab 1. jaanuariks 2020 kasutusluba olema igal kodul, olgu tegu korteri, ridaelamuboksi või eramuga. Kui dokumendid pole selleks ajaks korras võib kohalik omavalitsus omanikke trahvida kuni 10 000 euroga.

2020. aasta alguseks tuleb kõik üle 20 m² ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitisregistrisse ning neil peab olema kasutusluba. Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulka ka suuremad kuurid, saunad, garaažid ja laudad.

«See puudutab hinnanguliselt enam kui 300 000 hoonet üle Eesti,» räägib kasutuslubadele spetsialiseerunud ettevõtte Projektibüroo üks omanikest Andero Mardo, ent rõhutab, et kasutusloa taotlemine ei ole kohustuslik kõigile: hoonele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on registris korrektne kanne ning mida pole pärast seda laiendatud või rekonstrueeritud, ei ole kasutusluba vaja; kui maja on pärast 1995. aastat laiendatud või rekonstrueeritud, on kasutusluba kohustuslik.

Mis on kasutusluba? Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele ning seda on ohutu kasutada vastavalt ehitusprojektis märgitud eesmärgil. Lisaks majaomanikule on kasutusloa olemasolu vajalik ka kohalikule omavalitsusele, andes kindlustunde, et tema valitsusüksuse all paiknevad hooned on kasutamiseks ohutud.

Kas ehitusloast enam ei piisa?

Aastakümneid tagasi ei olnud kasutusloa taotlemine oluline. Kui omanik oli kord juba saanud ehitusloa, siis võis ehitus kesta kasvõi terve eluaja. Praeguseks on seadused muutunud. Ehitusluba annab küll õiguse ehitada, kuid pärast seda tuleb esitada dokumendid, mis tõestavad, et ehitatud on vastavalt ehitusloale ning ehitis on kasutamiseks ohutu.

Infot, kas majal on dokumentatsioon korras, saab ehitisregistrist või projekti visuaalselt ehitisega võrreldes. Eriti tähelepanelik tuleks olla kinnisvarabuumi ajal kerkinud majadega, paneb Mardo südamele, sest sel perioodil võib probleeme olla ka korterite kasutuslubadega.

Siiani on kohalikud omavalitsused kasutuslubade olemasolusse suure töökoormuse tõttu suhtunud leebelt, aga see on muutumas. Kasutusluba on palju enamat kui vaid formaalne nõue, sest seaduse järgi ei tohiks kasutusloata majas üldse eladagi, mistõttu peaksid dokumentatsiooni üle vaatama kõik majaomanikud, toonitab Mardo.

Viis kõige olulisemat põhjust, miks hoonel peab olema kasutusluba:

1. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada.

Kasutusluba kinnitab maja tehno- ja elektrisüsteemide ning kandekonstruktsioonide tehnilist korrasolekut. Tulekollete ohutust kontrollib enne kasutusloa väljastamist Päästeamet.

2. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees.

Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus. «See annab kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis,» selgitab Mardo. Kui kinnisvara dokumentatsiooniga pole kõik korras, siis pank laenutaotlust kohe tagasi ei lükka, küll aga võib protsess kujuneda üsna ajakulukaks.

3. Kasutusloa olemasolu kiirendab kinnisvara müüki.

Ilma kasutusloata hoonele on raske leida ostjat, kuna pank ei ole nõus seda finantseerima. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et ilma kasutusloata kinnisvarale tuleb leida ostja, kes ei vaja pangalaenu. Samas ei ole probleemid sellega lõppenud, sest need samad maksejõulised kliendid võivad soovida tulevikus kinnisvara edasi müüa ostjale, kes jällegi vajab tehingu finantseerimiseks pangalaenu ning kasutusloa puudumine kerkib jälle teravalt üles.

4. Kasutusloa puudumisel ei hüvita kindlustus tulekahju või mõne muu õnnetuse korral kahju.

Kui hoonel pole kasutusluba, siis ei pruugi kindlustus korvata kasutusloata kinnisvara kahjusid, sest puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsioonid on turvalised. «Meie poole on pöördunud inimesed, kellele seltsid keelduvad õnnetusjuhtumi puhul hüvitist välja maksmast, sest hoonel puudub kasutusluba. Need korrad ei ole enam harvad juhused, vaid seda juhtub aina tihedamini,» toonitab Mardo.

5. Kasutusloa puudumine võib kaasa tuua kopsaka trahvi.

Kui hoone ei ole hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ehitisregistrisse kantud ning sellel puudub kasutusluba, siis võib kohalik omavalitsus teha kinnisvaraomanikule kopsaka trahvi, mis võib ulatuda tuhandete eurodeni.

Kasutusloa taotlemine

Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada tehniliste dokumentide kogum, mis kinnitab maja tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide tehnilist korrasolekut. See peab sisaldama nii tuleohutuse ja elektripaigalduse auditit, korstnapühkimise akti kui ka ehitise auditit. Kasutusluba on võimalik taotleda valmis hoonele või rajatisele, millel on kruntvärv seinas, pistikud ja elekter olemas ning mis on algse projektiga kooskõlas.

«Inimesele, kes pole varem kasutusloa taotlemisega kokku puutunud, võib see olla üsna vaevarikas ning tähendada suur aja- ja energiakulu, sest seadusest tulenevate dokumentide nimekiri on pikk,» räägib Mardo ning lisab, et lihtsam on palgata eksperdid, kes aitavad hoone dokumentatsiooni seadusega kooskõlla viia. Viimase kolme kuuga on Projektibüroo spetsialistide abiga väljastatud ligi poolsada kasutusluba.

Projektibüroo pakub kompleksset teenust: spetsialistid tulevad kohapeale, kontrollivad olemasolevat dokumentatsiooni ja analüüsivad selle vastavust ehitusloa projektile. Kui omanikul on kõik vastavad plaanid ja auditid olemas, siis on protsess suhteliselt lihtne, ehkki enamikel on siiski mitmed dokumendid puudu, tõdeb Mardo.

Projektibüroo saab dokumendid kokku kolme kuni nelja ning vahel isegi paari nädalaga. Seejärel läheb taotlus kohalikule omavalitsusele, kellel on menetlemiseks aega 30 päeva. Harilikult võtab kasutusloa taotlemine sõltuvalt omavalitsusest ja dokumentide seisukorrast kokku aega 4-6 kuud ja maksab 2000-3500 eurot.

Uuri lähemalt: www.projektiburoo.ee

https://www.postimees.ee/6676305/koik-mida-peate-teadma-maja-kasutusloast

Lisa kommentaar

error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge