EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Kaastöö

+

Ootame kaastöid, tagasisidet ja koostööettepanekuid !

Kaastöö avaldamise üldtingimused

Iga soovija võib meile teha ettepaneku avalikustada EHITUS.GURU keskkonnas oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, uuringu või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub meie poolt kajastatavate teemadega ega ole seadusevastane (ei kutsu ülesse otsesele vägivallale, ei ole rassistlik jne.).

Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov allpool oleva ankeedi kaudu. Mele jääb siiski õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest.

Kaastöö edastamisel meile annab kaastöö autor tasuta üle kõik kaastööga seotud varalised õigused, samuti annab kaastöö autor tasuta ainulitsentsi järgmiste kaastööga seotud isiklike õiguste osas: õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta. Nimetatud ainulitsents kehtib territoriaalselt piiramatult kogu asjaomaste õiguste kehtivuse perioodil ning on tagasivõtmatu.

Ainulitsentsi kohaselt on EHITUS.GURU keskkonnal õigus teostada litsentsi esemeks olevaid õigusi paralleelselt kaastöö autoriga ning kaastöö autoril ei ole õigust litsentseerida samu õigusi kolmandatele isikutele peale EHITUS.GURU. Eelnimetatud ainulitsents lõppeb automaatselt ja EHITUS:GURU üleantud varalised õigused lähevad automaatselt tagasi üle kaastöö autorile juhul, kui EHITUS.GURU teatab kaastöö autorile, et keeldub kaastöö avalikustamisest või ei ole kaastööd avalikustanud 2 nädala jooksul kaastöö edastamisest EHITUS.GURU.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. EHITUS.GURU ei vastuta Veebilehel avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus) hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta EHITUS.GURU mistahes kahju eest, mis on tekkinud Veebilehel avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

Ametnikud on inimestega suheldes ülbed seepärast, et neile on esiteks kätte antud suur võim, ja teiseks seepärast, et seda võimu naljalt miski ei ohusta. Seepärast on ametnike vastused teile lakoonilised ning te ei saa oma murele mitte mingisugust lahendust.

Sageli ei viitsi ametnik teie muresse süvenedagi. Miks ta peaks? Teie ei saa teda ju mitte millegagi ohustada. Kaebate ülemusele? No eks kaevake. Asuge aga järjekorda.

Kuid on üks asi, mida ametnikud kardavad nagu tuld. See on AVALIKKUS. Seepärast hakkavad ametnikud seitsme ahvi kiirusel liigutada, kui sekkub ajakirjandus.

 

Tagame vihjete puhul anonüümsuse. Toimetusele saadetud kaastöid, pakke ja e-kirju ei tagastata. Toimetus jätab õiguse saadetud kaastöid, artikleid ja pressiteateid enne avaldamist toimetada.

+

Kui ametnik ikkagi väga rõvedalt kipub veiderdama:

+

error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge