EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Kasutusreeglid

+

1. Kasutatavad mõisted

Veebileht – ehitus.guru domeeni kaudu kättesaadavate dokumentide, informatsiooni ja muude andmete kogum.

Haldaja – EHITUS.GURU

Kasutaja – Veebilehte kasutav isik.

Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas skriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

2.1 Veebilehe kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Veebilehte nõustute Te kõikide kasutustingimustega.

2.2 Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.

2.3 Veebilehe kasutamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

2.4 Veebilehe külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata.

2.5 Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

3.1 Kui ei ole teisiti sätestatud, kuuluvad Veebilehel avaldatud sisu, dokumentide ja andmete autoriõigused Haldajale.

3.2. Kogu Veebilehe sisu, dokumendite ja andmete õiguste levitamiseks väljaspool Veebilehte on vajalik Veebilehe haldaja kirjalikku nõusolekut.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses.

5. Kasutaja õigused ja kohustused
5.1 Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või mu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.2 Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte kooskõlas veebilehe kasutustingimustega.

5.3 Kasutajal on kohustus järgida veebilehe kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ja head tava.

5.4. Veebilehel avalikustatud teoseid tohib ilma eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida, kuid refereering või tsitaat peab sisaldama viidet Veebilehele ja võimalusel ka kõnesoleva teose autorile, kusjuures viide Veebilehele peab sisaldama ühtlasi hüperlinki Veebilehele.

5.5. Veebilehel leiduvate materjalide kooskõlastamata kasutamine on intellektuaalse omandi ebaseaduslik kasutamine. Sellega tekitatakse varalist kahju. Konkreetse sisuühiku ühekordse loata kasutamise varaline kahju on 200 EUR, mitmekordse kasutamise korral 300 EUR.

6. Haldaja kohustused

6.1 Haldajal on õigus vastavalt Veebilehe arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel.

6.2 Haldajal on õigus piirata Teenusekasutaja juurdepääsu Veebilehele, kui Teenusekasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

6.3 Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

6.4. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Teenusekasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õigusrikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.
+
+
error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge