EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Sahver

Oleme siia koondanud erinevaid üldharivaid ja ka küllaltki spetsiifilisi materjale. Kindlasti on need saadavad kuskilt mujalt veel, kuid eraldiseisvalt ja mitte kokku koondatuna.

Eks vaikselt täiendame materjale.

Energiatõhusus

Külmasildade ehitusläbivused ehitusprojektidesse

Palkseina seestpoolne soojustamine

Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhusus

Kuidas ehitada liginullenergia hoonet?

Liginullenergia eluhoone kavandamine

Passiivsete arhitektuuriliste jahutusmeetmete kasutamine ühiskondlike hoonete kavandamisel

Taastuvad energiaallikad

Energiatõhususprojektide ettevalmistamine

Eestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja omadused

Kuidas ehitada põhumaja?

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine

Kuidas ehitada ligi nullenergiahoonet?

Energiaaudit tööstuses

Energiasääst kortermajas

Energiaauditi hea tava

Hoonete energiaauditi juhend

Energiasäästlik väikeelamu

Taastuvenergia käsiraamat

Biokütuse kasutamise käsiraamat

Sisekliima

Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades

Rekonstrueeritud kortermajade sisekliima ja energiatarbe analüüs

Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine

Viljandi lasteaia sisekliima ja energiatarbe analüüs

Tervikliku renoveerimise ventilatsioonilahendused

Radoon

Radooni mõõtmise juhend

Hoone seina ja põranda liitekoha õhulekke vähendamine radooniturvalisuse tagamiseks

Müra

Ehitise heliisolatsiooninõuded

Müra ja selle summutamine ventilatsioonis

Eesti eluasemefondi ehitustehniline olukord

Varia

Energiatõhusus praktikas (energiamärgise arvutused)

Tehisintellekt, kui uus tööriist sinu ettevõtte kasutuses

Energiamärgised ja järelevalve

Ehitusharidus ja tööjõud Eestis

Thermal performance of buildings (Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes – Infrared method)

 

 

 

 

 

 

error: My friend-sõber :)

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge