EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Sahver

Oleme siia koondanud erinevaid üldharivaid ja ka küllaltki spetsiifilisi materjale. Kindlasti on need saadavad kuskilt mujalt veel, kuid eraldiseisvalt ja mitte kokku koondatuna.

Eks vaikselt täiendame materjale.

Energiatõhusus

Hoonete kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs

Hoonete arvutuslike energiamärgiste vastavus tegelikule tarbimisele

Külmasildade ehitusläbivused ehitusprojektidesse

Palkseina seestpoolne soojustamine

Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhusus

Kuidas ehitada liginullenergia hoonet?

Liginullenergia eluhoone kavandamine

Passiivsete arhitektuuriliste jahutusmeetmete kasutamine ühiskondlike hoonete kavandamisel

Taastuvad energiaallikad

Energiatõhususprojektide ettevalmistamine

Energiamärgised ja järelevalve

Energiatõhusus praktikas (energiamärgise arvutused)

Energiamärgise kvaliteet ja energiatõhususe korduvarvutus

Eestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja omadused

Kuidas ehitada põhumaja?

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine (väikeelamu)

Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine (bürood ja avalikud hooned)

Passiivmaja: projekteerimise ja ehituse näited EestisKuidas ehitada ligi nullenergiahoonet?

Energiaaudit tööstuses

Energiasääst kortermajas

Energiaauditi hea tava

Hoonete energiaauditi juhend

Energiasäästlik väikeelamu

Taastuvenergia käsiraamat

Biokütuse kasutamise käsiraamat

Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades

Rekonstrueeritud kortermajade sisekliima ja energiatarbe analüüs

Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine

Viljandi lasteaia sisekliima ja energiatarbe analüüs

Tervikliku renoveerimise ventilatsioonilahendused

Radoon

Radooni mõõtmise juhend

Radooniohu vähendamise võimalused olemasolevatele ja uutele hoonetele

Hoone seina ja põranda liitekoha õhulekke vähendamine radooniturvalisuse tagamiseks

Müra

Ehitise heliisolatsiooninõuded

Müra ja selle summutamine ventilatsioonis

Eesti eluasemefondi ehitustehniline olukord

Varia

Tehisintellekt, kui uus tööriist sinu ettevõtte kasutuses

Ehitusharidus ja tööjõud Eestis

 

 

 

 

 

 

error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge