Üleminek liginullenergiahoonetele

+ Üleminek liginullenergiahoonetele (muudatused, mis jõustuvad 2019) +